CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ OCS NHẬT BẢN

Thành lập: 01 tháng 9 năm 1957 với 200 văn phòng và chi nhánh và 11 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, OCS Nhật Bản đã có mạng lưới các trung tâm giao dịch đất trực tiếp hơn 50 trên 63 tỉnh thành, kết hợp với việc thành lập công ty và mạng lưới nước ngoài :Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc...

VĂN HÓA - CON NGƯỜI

Quy mô tổng nhân sự làm việc hiện tại trong và ngoài nước hơn 3000 người. OCS đã và đang tiếp tục phát triển nhân lực cả về lượng và chất, luôn coi con người là làm trọng tâm trong triển khai chiến lược công ty

Lĩnh Vực Hoạt Động tại Việt Nam

- EXPRESS :11 năm kinh nghiệm
- FOWARDING: 3 Năm kinh nghiệm
- E- Commerce : 6 Năm kinh nghiệm
Hotline Việt Nam: 1900 55088066
Hotline Mỹ: (714) 93 38 000Thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2016