HOTLINE: -0914 898 298
Zalo/Viber/Line/Tango : 0914 898 298 (Hỏi Đáp: 8h-23h)
Gọi
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thời Gian Chuyển Phát Nhanh Đi Đài Loan

Thời gian :Thứ 2 đến thứ 7
Bay trực tiếp từ : HCM, Hà Nội
Ghi Chú :
+ Ngày thứ 1: TPE
+ Ngày thứ 2: TPE+1
+ Ngày thứ 3: TPE+2

Thời Gian Chuyển Phát Nhanh Đi Đài Loan trung bình 1-3 ngày


Prefecture state City Ward Zip Code Via Delivered By Notes
Changhua County Changhua City Changhua City 500 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Beidou Township 521 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Dacheng Township 527 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Dacun Township 515 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Erlin Township 526 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Ershui Township 530 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Fangyuan Township 528 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Fenyuan Township 502 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Fuxing Township 506 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Hemei Township 508 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Huatan Township 503 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Lukang Township 505 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Pitou Township 523 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Puxin Township 513 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Puyan Township 516 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Shengang Township 509 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Shetou Township 511 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Tianwei Township 522 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Tianzhong Township 520 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Xianxi Township 507 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Xihu Township 514 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Xiushui Township 504 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Xizhou Township 524 TPE+1 L/C IMP 17:00
Changhua County Changhua County Yongjing Township 512 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Yuanlin Township 510 TPE+1
IMP 23:00
Changhua County Changhua County Zhutang Township 525 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi City Chiayi East Dist 600 TPE+1
IMP 23:00
Chiayi City Chiayi West Dist 600 TPE+1
IMP 23:00
Chiayi County Chiayi County Alishan Township 605 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Budai Township 625 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Dalin Township 622 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Dapu Township 607 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Dongshi Township 614 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Fanlu Township 602 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Liujiao Township 615 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Lucao Township 611 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Meishan Township 603 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Minxiong Township 621 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Puzi City 613 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Shuishang Township 608 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Taibao City 612 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Xikou Township 623 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Xingang Township 616 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Yizhu Township 624 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Zhongpu Township 606 TPE+1 L/C IMP 17:00
Chiayi County Chiayi County Zhuqi Township 604 TPE+1 L/C IMP 17:00
Diaoyutai Diaoyutai Diaoyutai 290 TPE+1 OR +2 L/C IMP 17:00
Hsinchu City Hsinchu East Dist 300 TPE
IMP 13:30
Hsinchu City Hsinchu North Dist 300 TPE
IMP 13:30
Hsinchu City Hsinchu Xiangshan Dist 300 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Baoshan Township 308 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Beipu Township 314 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hsinchu County Hsinchu County Emei Township 315 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hsinchu County Hsinchu County Guanxi Township 306 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Hengshan Township 312 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Hukou Township 303 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Jianshi Township 313 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hsinchu County Hsinchu County Qionglin Township 307 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Wufeng Township 311 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hsinchu County Hsinchu County Xinfeng Township 304 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Xinpu Township 305 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Zhubei City 302 TPE
IMP 13:30
Hsinchu County Hsinchu County Zhudong Township 310 TPE
IMP 13:30
Hualien County Hualien City Hualien City 970 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Fengbin Township 977 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Fenglin Township 975 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Fuli Township 983 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Guangfu Township 976 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Ji'an Township 973 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Ruisui Township 978 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Shoufeng Township 974 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Wanrong Township 979 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Xincheng Township 971 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Xiulin Township 972 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Yuli Township 981 TPE+1 L/C IMP 17:00
Hualien County Hualien County Zhuoxi Township 982 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Alian Dist 822 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Daliao Dist 831 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Dashe Dist 815 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Dashu Dist 840 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Fengshan Dist 830 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Gangshan Dist 820 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Gushan Dist 804 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Hunei Dist 829 TPE+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Jiaxian Dist 847 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Lingya Dist 802 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Linyuan Dist 832 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Liugui Dist 844 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Luzhu Dist 821 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Maolin Dist 851 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Meinong Dist 843 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Mituo Dist 827 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Namaxia Dist 849 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Nanzi Dist 811 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Neimen Dist 845 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Niaosong Dist 833 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qianjin Dist 801 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qianzhen Dist 806 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qiaotou Dist 825 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qieding Dist 852 TPE+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qijin Dist 805 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Qishan Dist 842 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Renwu Dist 814 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Sanmin Dist 807 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Shanlin Dist 846 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Taoyuan Dist 848 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Tianliao Dist 823 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kaohsiung City Kaohsiung Xiaogang Dist 812 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Xinxing Dist 800 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Yanchao Dist 824 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Yancheng Dist 803 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Yong'an Dist 828 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Ziguan Dist 826 KHH+1
IMP 23:00
Kaohsiung City Kaohsiung Zuoying Dist 813 KHH+1
IMP 23:00
Keelung City Keelung Anle Dist 204 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Nuannuan Dist 205 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Qidu Dist 206 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Ren'ai Dist 200 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Xinyi Dist 201 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Zhongshan Dist 203 TPE+1 L/C IMP 17:00
Keelung City Keelung Zhongzheng Dist 202 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Jincheng Township 893 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Jinhu Township 891 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Jinning Township 892 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Jinsha Township 890 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Lieyu Township 894 TPE+1 L/C IMP 17:00
Kinmen County Kinmen County Wuqiu Township 896 TPE+1 L/C IMP 17:00
Lienchiang County Lienchiang County Beigan Township 210 TPE+1 L/C IMP 17:00
Lienchiang County Lienchiang County Dongyin Township 212 TPE+1 L/C IMP 17:00
Lienchiang County Lienchiang County Juguang Township 211 TPE+1 L/C IMP 17:00
Lienchiang County Lienchiang County Nangan Township 209 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli City Miaoli City 360 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Dahu Township 364 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Gongguan Township 363 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Houlong Township 356 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Nanzhuang Township 353 TPE+1 OCS IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Sanwan Township 352 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Sanyi Township 367 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Shitan Township 354 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Tai'an Township 365 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Tongluo Township 366 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Tongxiao Township 357 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Toufen Township 351 TPE+1 OCS IMP 13:30
Miaoli County Miaoli County Touwu Township 362 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Xihu Township 368 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Yuanli Township 358 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Zaoqiao Township 361 TPE+1 L/C IMP 17:00
Miaoli County Miaoli County Zhunan Township 350 TPE+1 OCS IMP 13:30
Miaoli County Miaoli County Zhuolan Township 369 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nanhai Islands Nanhai Islands Dongsha Islands 817 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nanhai Islands Nanhai Islands Nansha Islands 819 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou City Nantou City 540 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Caotun Township 542 TPE+1
IMP 23:00
Nantou County Nantou County Guoxing Township 544 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Jiji Township 552 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Lugu Township 558 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Mingjian Township 551 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Puli Township 545 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Ren'ai Township 546 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Shuili Township 553 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Xinyi Township 556 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Yuchi Township 555 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Zhongliao Township 541 TPE+1 L/C IMP 17:00
Nantou County Nantou County Zhushan Township 557 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Bali Dist 249 TPE OR TPE+1 OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Banqiao Dist 220 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Gongliao Dist 228 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Jinshan Dist 208 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Linkou Dist 244 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Luzhou Dist 247 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Pinglin Dist 232 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Pingxi Dist 226 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Ruifang Dist 224 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Sanchong Dist 241 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Sanxia Dist 237 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Sanzhi Dist 252 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Shenkeng Dist 222 TPE OR OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Shiding Dist 223 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Shimen Dist 253 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Shuangxi Dist 227 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Shulin Dist 238 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Taishan Dist 243 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Tamsui Dist 251 TPE OR TPE+1  OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Tucheng Dist 236 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Wanli Dist 207 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Wugu Dist 248 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Wulai Dist 233 TPE+1 L/C IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Xindian Dist 231 TPE OR TPE+1 OCS OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Xinzhuang Dist 242 TPE
IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Xizhi Dist 221 TPE OR TPE+1 OCS OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
New Taipei City New Taipei City Yingge Dist 239 TPE OCS IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Yonghe Dist 234 TPE OCS IMP 13:30
New Taipei City New Taipei City Zhonghe Dist 235 TPE OCS IMP 13:30
Penghu County Penghu County Baisha Township 884 TPE+1 L/C IMP 17:00
Penghu County Penghu County Huxi Township 885 TPE+1 L/C IMP 17:00
Penghu County Penghu County Magong City 880 TPE+1 L/C IMP 17:00
Penghu County Penghu County Qimei Township 883 TPE+1 L/C IMP 17:00
Penghu County Penghu County Wang'an Township 882 TPE+1 L/C IMP 17:00
Penghu County Penghu County Xiyu Township 881 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung City Pingtung City 900 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Changzhi Township 908 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Chaozhou Township 920 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Checheng Township 944 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Chunri Township 942 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Donggang Township 928 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Fangliao Township 940 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Fangshan Township 941 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Gaoshu Township 906 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Hengchun Township 946 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Jiadong Township 931 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Jiuru Township 904 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Kanding Township 924 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Laiyi Township 922 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Ligang Township 905 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Linbian Township 927 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Linluo Township 909 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Liuqiu Township 929 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Majia Township 903 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Manzhou Township 947 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Mudan Township 945 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Nanzhou Township 926 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Neipu Township 912 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Sandimen Township 901 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Shizi Township 943 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Taiwu Township 921 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Wandan Township 913 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Wanluan Township 923 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Wutai Township 902 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Xinpi Township 925 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Xinyuan Township 932 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Yanpu Township 907 TPE+1 L/C IMP 17:00
Pingtung County Pingtung County Zhutian Township 911 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taichung City Taichung Beitun Dist 406 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Central Dist 400 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Da'an Dist 439 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Dadu Dist 432 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Dajia Dist 437 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Dali Dist 412 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Daya Dist 428 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Dongshi Dist 423 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taichung City Taichung East Dist 401 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Fengyuan Dist 420 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Heping Dist 424 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taichung City Taichung Houli Dist 421 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Longjing Dist 434 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Nantun Dist 408 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung North Dist 404 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Qingshui Dist 436 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Shalu Dist 433 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Shengang Dist 429 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Shigang Dist 422 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taichung City Taichung South Dist 402 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Taiping Dist 411 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Tanzi Dist 427 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Waipu Dist 438 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung West Dist 403 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Wufeng Dist 413 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Wuqi Dist 435 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Wuri Dist 414 TXG+1
IMP 23:00
Taichung City Taichung Xinshe Dist 426 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taichung City Taichung Xitun Dist 407 TXG+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Anding Dist 745 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Annan Dist 709 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Anping Dist 708 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Baihe Dist 732 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Beimen Dist 727 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Danei Dist 742 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Dongshan Dist 733 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan East Dist 701 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Guanmiao Dist 718 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Guantian Dist 720 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Guiren Dist 711 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Houbi Dist 731 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Jiali Dist 722 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Jiangjun Dist 725 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Liujia Dist 734 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Liuying Dist 736 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Longqi Dist 719 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Madou Dist 721 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Nanhua Dist 716 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Nanxi Dist 715 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan North Dist 704 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Qigu Dist 724 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Rende Dist 717 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Shanhua Dist 741 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Shanshang Dist 743 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan South Dist 702 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan West Central Dist 700 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Xiaying Dist 735 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Xigang Dist 723 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Xinhua Dist 712 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Xinshi Dist 744 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Xinying Dist 730 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Xuejia Dist 726 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Yanshui Dist 737 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Yongkang Dist 710 TPE+1
IMP 23:00
Tainan City Tainan Yujing Dist 714 TPE+1 L/C IMP 17:00
Tainan City Tainan Zuozhen Dist 713 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taipei City Taipei Beitou Dist 112 TPE OR TPE+1 OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
Taipei City Taipei Da'an Dist 106 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Datong Dist 103 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Nangang Dist 115 TPE OR TPE+1  OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
Taipei City Taipei Neihu Dist 114 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Shilin Dist 111 TPE OR TPE+1  OR L/C IMP 13:30 OR IMP 17:00
Taipei City Taipei Songshan Dist 105 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Wanhua Dist 108 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Wenshan Dist 116 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Xinyi Dist 110 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Zhongshan Dist 104 TPE
IMP 13:30
Taipei City Taipei Zhongzheng Dist 100 TPE
IMP 13:30
Taitung County Taitung City Taitung City 950 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Beinan Township 954 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Changbin Township 962 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Chenggong Township 961 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Chishang Township 958 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Daren Township 966 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Dawu Township 965 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Donghe Township 959 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Guanshan Township 956 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Haiduan Township 957 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Jinfeng Township 964 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Lanyu Township 952 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Ludao Township 951 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Luye Township 955 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Taimali Township 963 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taitung County Taitung County Yanping Township 953 TPE+1 L/C IMP 17:00
Taoyuan City Taoyuan Bade Dist 334 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Daxi Dist 335 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Dayuan Dist 337 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Fuxing Dist 336 TPE+1 L/C IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Guanyin Dist 328 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Guishan Dist 333 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Longtan Dist 325 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Luzhu Dist 338 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Pingzhen Dist 324 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Taoyuan Dist 330 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Xinwu Dist 327 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Yangmei Dist 326 TYG
IMP 13:30
Taoyuan City Taoyuan Zhongli Dist 320 TYG
IMP 13:30
Yilan County Yilan City Yilan City 260 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Datong Township 267 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Dongshan Township 269 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Jiaoxi Township 262 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Luodong Township 265 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Nan'ao Township 272 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Sanxing Township 266 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Su'ao Township 270 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Toucheng Township 261 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Wujie Township 268 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Yuanshan Township 264 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yilan County Yilan County Zhuangwei Township 263 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Baozhong Township 634 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Beigang Township 651 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Citong Township 647 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Dapi Township 631 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Dongshi Township 635 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Douliu City 640 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Dounan Township 630 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Erlun Township 649 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Gukeng Township 646 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Huwei Township 632 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Kouhu Township 653 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Linnei Township 643 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Lunbei Township 637 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Mailiao Township 638 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Shuilin Township 652 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Sihu Township 654 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Taixi Township 636 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Tuku Township 633 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Xiluo Township 648 TPE+1 L/C IMP 17:00
Yunlin County Yunlin County Yuanchang Township 655 TPE+1 L/C IMP 17:00
CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH H5S
( Hotline)- Zalo/Viber/Line: 0914 898 298
- TP.HCM : 766 CMT8, Phường 5, Quận Tân Bình
- Hà Nội: Số 9 LK8 Khu Đô Thị Xa la Phường Phúc La Quận Hà Đông TP Hà nội
- Văn phòng : Tầng 2 Số nhà 14 Ngách 28/5 Phố Dương Khuê Phường Mai Dịch Quận Cầu Giấy TP Hà Nội

Tác Giả : Thời Gian: 21:00:00>
 • Labels :
 • Chat
  1
  Chào bạn!
  Bạn có cần hỗ trợ gì?
  Gửi vài giây trước

  Bắt đầu chat


  Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.

  LiveChat Facebook